Headliners

Manny Pacquiao (Filipino) – 5’6″ 140lbs Flyweight-Welterweight (posts)
Record: 54-5-2
Boxing

Lyoto Machida (Japanese, Brazilian) – 6’1″ 205lbs Light Heavyweight (posts)
MMA Record: 17-2, UFC 140
Shotokan, Jiu Jitsu

Cung Le (Vietnamese) – 5’10” 185lbs Middleweight (posts)
Kickboxing/Sanshou Record: 17-0, MMA Record: 7-2, UFC 139, Strikeforce
Sanshou, Tae Kwon Do, Wrestling, Vovinam

Chan Sung Jung (Korean) – 5’9″ 145lbs Featherweight (posts)
MMA Record: 11-3, UFC 140
TaeKwonDo, Hapkido

Mark Muñoz (Filipino) – 6’0″ 185lbs Middleweight (posts)
MMA Record: 12-2, UFC 138
Wrestling, Boxing

BJ Penn (Irish, Korean) – 5’9″ 170lbs Welterweight (posts)
MMA Record: 16-8-2, UFC 137
Jiu Jitsu, Boxing

Yushin Okami (Japanese) – 6’2″ 185lbs Middleweight (posts)
MMA Record: 26-6, UFC 134
Judo, Wrestling, Boxing

Yoshihiro Akiyama (Korean Japanese) – 5’10” 180lbs Middleweight (posts)
MMA Record: 13-4, UFC 133
Judo, Boxing

Satoshi Ishii (Japanese) – 5’10” 210lbs Heavyweight (posts)
MMA Record: 7-2, Dream
Judo Olympic gold medal

Other

James Moontasri (Korean/Thai) – 5’10” 155lbs Lightweight (posts)
TaeKwonDo

Ben Nguyen (Vietnamese) – 5’5″ 125lbs Strawweight (posts)
TaeKwonDo

Hong Man Choi (Korean) – 7’2″ 367lbs Super Heavyweight (posts)
MMA Record: 2-3, Kickboxing: 12-6, K-1
Kickboxing, Ssireum

Dong Hyun Kim (Korean) – 6’1″ 170lbs Welterweight (posts)
MMA Record: 15-1-1, UFC 141
Judo, Kickboxing

Yoshiyuki Yoshida (Japanese) – 5’11” 167lbs Welterweight (posts)
MMA Record: 13-6, UFC 113
Judo

Shinya Aoki (Japanese) – 5’11” 153lbs Middleweight (posts)
MMA Record: 30-5, Strikeforce, Dream
Judo, JiuJitsu, Shooto

Nam Phan (Vietnamese) – 5’6″ 145lbs Featherweight, Lightweight (posts)
MMA Record: 17-10, UFC 141
Quyen Dao, TaeKwonDo, JiuJitsu, Karate

Zhang Tiequan (Mongolian) – 5’9″ 145lbs Featherweight (posts)
MMA Record: 15-2, UFC 136
Jiu Jitsu, Sanshou

Bao Quach (Vietnamese) – 5’3″ 145lbs Featherweight (posts)
MMA Record: 18-10-1, Strikeforce
Wrestling, Muy Thai

Hatsu Hioki (Japanese) – 5’11” 143lbs Featherweight (posts)
MMA Record: 25-4-2, UFC 137
Jiu Jitsu, Shooto

Michihiro Omigawa (Japanese) – 5’6″ 143lbs Featherweight (posts)
MMA Record: 13-10-1, UFC 138
Judo, Boxing

Takeya Mizugaki (Japanese) – 5’7″ 135lbs Batamweight (posts)
MMA Record: 15-6-2, UFC 135
Boxing, Shooto

Norifumi “Kid” Yamamoto (Japanese) – 5’4″ 135lbs Batamweight (posts)
MMA Record: 18-5, UFC on Fox
Boxing, Wrestling

Darren Uyenoyama (Japanese, American) – 5’6″ 135lbs Batamweight (posts)
MMA Record: 7-3, UFC on Fox
Wrestling

—pre-UFC39—
Kōji Kitao
Enson Inoue
Yoshiki Takahashi
Kazushi Sakuraba +
Yoji Anjo?
Tsuyoshi Kosaka +
Daiju Takase
Koji Oishi
Ikuhisa Minowa
Yuki Kondo
Jutaro Nakao
Hayato Sakurai
Tsuyoshi Kohsaka
—after UFC40—
Caol Uno
Genki Sudo
Koji Oishi
Kuniyoshi Hironaka
Dokonjonosuke Mishima
—after UFC70—
Naoyuki Kotani
Kazuhiro Nakamura
Michihiro Omigawa
Akihiro Gono
Ryo Chonan
Keita Nakamura
Kuniyoshi Hironaka
Denis Kang
Yoshiyuki Yoshida
Dongi Yang
Takanori Gomi
Riki Fukuda
Takeya Mizugaki

AsianPlayers